SPOLOČNOSŤ

Vznik našej firmy bol iniciovaný myšlienkou zabezpečiť komplexnosť služieb v oblasti dodávok technológii budov na celom území Slovenska. Spojením nášho úsilia , početných externých spolupracovníkov, projekt manažmentu, šéfmontérov a montážnych skupín sa nám darí efektívne a cenovo prístupne realizovať zámery
domácich i zahraničných klientov.

TECHSYS s.r.o. týmto predstavuje pre Vás jedného partnera pre celú širokú oblasť prác a služieb. 

ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

TECHSYS s.r.o. ponúka komplexné  služby orientované na oblasť dodávok kotolní, technológií vykurovania, výmenníkových staníc, chladiacich systémov, merania a regulácie, elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov v obchodných, priemyselných a obytných budovách, ako aj v rodinných domoch, školských a zdravotníckych zariadeniach  a to nasledovne:

         realizácie, dodávky a montáže vykurovania, odovzdávacích staníc tepla a kotolní

        realizácie a dodávky chladenia, zdravotechniky a plynoinštalácie

         realizácie a dodávky systémov merania a regulácie

         realizácie a dodávky silno a slaboprúdových elektroinštalácii

         zabezpečenie inžinierskych činností pri realizácii stavieb

         záručný a pozáručný servis

Z hľadiska znižovania nákladov na energie ponúkame systémy riadenia budov a celých komplexov. Tieto systémy sú úspešne aplikované v priemyselných objektoch, administratívnych a obytných budovách, kotolniach, výmenníkových staniciach a pod. Prednosťou ponúkaných riešení je predovšetkým zvýšenie komfortu, pohodlia a bezpečnosti užívateľa, šetrenie energie a životného prostredia. Systémy sú otvorené, nenáročné na obsluhu a modifikovateľné.

Všetky spomínané služby je možné využiť aj jednotlivo. Záleží len od zákazníka pre akú časť
zo spomínaných služieb sa rozhodne.

   
spoločnosť oddelenia referencie kontakt          Copyright © 2008 Techsys, s.r.o.  created by pixel